Lista cuprinzand documentele de interes public altele decat cele puse la dispozitie din oficiu si care se comunica conform art.7 din lg. 544/2001

Primaria Vitomiresti