Persoana responsabila cu aplicarea legii nr. 544/2001

Primaria Vitomiresti

Nume: Stefan

Prenume: Elisabeta Cristina