Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative

Primaria Vitomiresti

 Primăria comunei Vitomirești, județul Olt

 

Registrul privind inregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum obiectiile cu privire la legalitate, efectuate in scris

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare al refuzului/obiectiei

Numărul și conținutul actului

Numele, prenumele și funcția persoanei care refuză să semneze, contrasemneze/avizeze actele administrative

Motivația

refuzului/obiectiei