Registrul pentru evidenta hotararilor 2020

Primaria Vitomiresti

 

Nr.

inregistrare

 

Data

 

CONTINUTUL  PE  SCURT AL HOTARARII

 

Observatii

 

1

 

29.01.2020

Alegere  presedinte de sedinta din membrii Consiliului Local Vitomiresti, pentru o perioada de 3 luni

 

2

29.01.2020

Rectificare buget local de venituri si cheltuieli pe anul 2019

 

3

29.01.2020

Aprobare organigrama si stat de functii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului si al Consiliului Local Vitomiresti, jud. Olt

 

4

29.01.2020

Aprobarea Planului de paza al comunei Vitomiresti pentru anul 2020

 

5

29.01.2020

Acoperirea deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare pentru bugetul anului 2019-sursa A, din excedentul anilor anteriori

 

6

19.02.2020

Aprobarea strategiei de tarifare  pentru servicii de apa si apa uzata furnizata de operatorul de apa S.C. Compania de Apa Olt S.A. pentru perioada  2020-2024

 

7

19.02.2020

Stabilire plafon aferent obligatiilor de plata restante ale contribuabililor bugetului local in vederea publicarii listei debitorilor care inregistreaza obligatii restante la sediul si pe pagina de internet

 

8

19.02.2020

Incetarea contractului de concesiune nr. 2761/26.06.2007-X Media Agency Consulting S.R.L.

 

9

19.02.2020

Aprobarea bugetului  local pentru anul 2020

 

10

30.03.2020

Repartizare locuinta sociala Dobritoiu Ghe. Adrian

 

11

30.03.2020

Rectificarea bugetului local pe anul 2020

 

12

30.03.2020

Revocarea HCL nr. 8/19.02.2020

 

13

29.04.2020

Alegere  presedinte de sedinta din membrii Consiliului Local Vitomiresti, pentru o perioada de 3 luni

 

14

29.04.2020

Aprobarea  Programului  anual al  Achiziţiilor publice pe anul 2020

 

 

15

29.04.2020

Indexarea impozitelor  şi  taxe  locale  pentru  anul  2021 cu rata inflației de 3,8%

 

16

29.04.2020

Aprobare  privind execuția bugetului  local și  a bugetului de venituri  proprii, la data de: 31.03.2020.

 

17

28.05.2020

Aprobarea Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri cu caracter normativ care se supun adoptării Consiliului local al comunei Vitomiresti

 

 

18

28.05.2020

Rectificarea  bugetului  local  al comunei Vitomirești  pe anul  2020

 

19

28.05.2020

Aprobare organigramă şi stat de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vitomirești și

 Consiliului Local Vitomireşti, județul Olt

 

 

20

29.06.2020

Atribuire nr. administrativ  pentru imobilul deținut de domnul Truscă Adrian Ion  în sat Vitomirești, str. Libertății,  comuna Vitomiresti județul Olt

 

21

29.06.2020

Atribuire nr. administrativ  pentru imobilul deținut de domnul Truscă Gheorghe Dan  în sat Vitomirești, str. Libertății,  comuna Vitomiresti județul Olt

 

22

31.07.2020

Alegere președinte de ședință  din membrii Consiliului Local Vitomirești, pe o perioadă de 3 luni

 

 

23

31.07.2020

Premiere elev din cadrul Liceului Tehnologic Vitomirești, care a obținut media 10 la Evaluarea Națională din sesiunea 2020

 

24

31.07.2020

Rectificarea  bugetului  local  al comunei Vitomirești  pe anul  2020

 

 

25

31.07.2020

Aprobare  privind execuția bugetului  local și  a bugetului de venituri  proprii, la data de: 30.06.2020.

 

 

26

31.07.2020

Avizarea documentelor necesare atribuirii “Contractului de delegare a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale si altor fluxuri de deseuri , componente ale serviciului de salubrizare de pe raza judetului Olt” din cadrul „Sistemului de management integrat al deseurilor” in judetul Olt, mandatarea reprezentantului legal pentru a vota documentele mentionate si mandatarea Asociatiei pentru derularea procedurii de atribuire publica a contractului

 

 

27

31.07.2020

Aprobarea dării în folosintă gratuită a unui spatiu și unui autovehicul ale Primăriei comunei Vitomirești pentru unitatea de implementare a proiectului: „Refacerea ecosistemelor de pajiști degradate şi a serviciilor furnizate de acestea, pe 22 trupuri de pajiști, organizate în 5 grupuri de pajiști, cu o suprafață totală de 101,0485 ha, localizate pe teritoriul Comunei Vitomirești, județul Olt” (acronimul proiectului: VITOLT).

 

 

28

31.08.2020

Concesionarea spațiului de 25,32 mp aflat în clădirea Dispensarului Uman Vitomireşti, situat în str. Libertăţii nr. 80, satul Vitomireşti, comuna Vitomireşti către C.M.I. Badea Daniela Elena

   

29

31.08.2020

Aprobarea proiectului: „Lucrări de reabilitare si modernizare atelier școlar arta si meserii comuna Vitomirești, județul Olt” si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții.

 

30

31.08.2020

Constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Colinele Oltului

 

31

31.08.2020

Rectificarea  bugetului  local  al comunei Vitomirești  pe anul  2020

 

 

32

15.09.2020

Rectificarea  bugetului  local  al comunei Vitomirești  pe anul  2020

 

 

33

15.09.2020

Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.  29/31.08.2020

 

34

24.09.2020

Prelungirea  Contractului  de  închiriere  nr. 5.763/02.10.2017   pentru  locuința  repartizată   doamnei Vitan Daniela.

 

 

35

24.09.2020

Rectificarea  bugetului  local  al comunei Vitomirești  pe anul  2020

 

 

36

24.09.2020

Repartizare locuință socială doamnei Badea Silvia Elena

 

 

37

06.11.2020

Alegere președinte de ședință  din membrii Consiliului Local Vitomirești, pe o perioadă de 3 luni începând cu luna noiembrie 2020

 

 

38

06.11.2020

organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al comunei Vitomirești, județul Olt

 

39

06.11.2020

alegerea viceprimarului comunei Vitomirești, județul Olt

 

40

06.11.2020

Aprobarea Regulamentului de Organizare  și Funcționare al Consiliului Local al comunei Vitomirești, județul Olt

 

41

06.11.2020

Aprobare  privind execuția bugetului  local și  a bugetului de venituri  proprii, la data de: 30.09.2020.

 

 

42

06.11.2020

Rectificarea  bugetului  local  al comunei Vitomirești  pe anul  2020

 

 

43

06.11.2020

Anularea obligațiilor fiscale datorate de debitori, persoane juridice, radiați din Registrul comerțului și scăderea societăților radiate din evidențele fiscale.

 

 

44

06.11.2020

Aprobarea Cererii de finantare si a cheltuielilor aferente proiectului "Modernizarea retelei de iluminat public in Comuna Vitomirești, judetul Olt”

 

45

06.11.2020

„Achizitie tablete scolare si echipamente IT pentru desfasurarea activitatii didactice la nivelul comunei Vitomiresti”

 

 

46

06.11.2020

„Consolidarea capacităţii unităților de învățământ preuniversitar de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 la nivelul comunei Vitomiresti”

 

 

47

06.11.2020

Transmiterea fără plată către Compania de Apă Olt – punct de lucru Vitomirești a unui autoturism

 

 

48

06.11.2020

Aprobarea  scoaterii din funcțiune, în vederea valorificării, a  unor mijloace fixe

 

 

49

06.11.2020

Aprobare organigramă şi stat de funcţii pentru personalul din

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vitomirești și

Consiliului Local Vitomireşti, județul Olt

 

 

50

06.11.2020

Achizitionarea unei Autoutilitare marca: Dacia Duster

 

 

51

26.11.2020

Dizolvarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Viitorul Sigur al Dezvoltării Durabile VITOMIREȘTI JUD. OLT

 

52

26.11.2020

aprobarea alocării unei sume din bugetul local în vederea acordării unor diplome si a unor premii  pentru fiecare cuplu de vârstnici care a împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă  (NUNTA DE AUR) precum și pentru persoanele care au împlinit vârsta de 90 de ani (VARSTA DE AUR)

 

 

53

23.12.2020

Aprobare  privind execuția bugetului  local și  a bugetului de venituri  proprii, la data de: 17.12.2020.

 

 

 

54

 

23.12.2020

 

Înregistrarea Primăriei comunei Vitomirești în Sistemul Național Electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP) și modul de suportare a comisionului bancar la tranzacțiile online

 

 

55

23.12.2020

Aprobarea obiectivului de investiţie:

“MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL

IN COMUNA VITOMIRESTI, JUDETUL OLT” si a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestuia

 

 

56

23.12.2020

Rectificarea  bugetului  local  al comunei Vitomirești  pe anul  2020

 

 

57

23.12.2020

 

Repartizare locuință socială doamnei Neacșu Maria

 

 

58

23.12.2020

Aprobarea Regulamentului de Funcționare a platformei de depozitare a gunoiului de grajd, aflată în satul Trepteni, comuna Vitomirești, județul Olt

 

 

59

23.12.2020

Aprobarea taxelor speciale pentru serviciile aferente platformei de depozitare a gunoiului de grajd, aflată în satul Trepteni, comuna Vitomirești, județul Olt

 

60

23.12.2020

Aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă beneficiare de venit minim garantat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001, pentru anul 2021

 

 

Stiri MDRAP

Ultimele stiri