Comisii de specialitate

Primăria Vitomiresti

I. Comisia pentru agricultura, activități economico - financiare, amenajarea teritoriului și urbanism:

1. FLOROIU MARIANA - președinte

2. RADU ION - LUCIAN - secretar

3. STĂNCIUCU GHEORGHE - ADRIAN - membru

4. BOȘTINĂ GHEORGHE – DENIS - membru

5. ANTON ADRIANA - LUIZA – membru

 

II. Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie, tineret și sport:

1. BOȘTINĂ DORU CONSTANTIN - președinte

2. ȘTEFAN MIHAIL - secretar

3. POPESCU ADAM – membru

 

III. Comisia pentru muncă și protecție socială, protecție mediu și turism, protecție juridică și de disciplină:

1. ENE GHEORGHE - președinte

2. BĂLĂȘOIU CONSTANTIN - secretar

 

3. CONSTANTIN DANIEL - membru

 

Stiri MDRAP

Ultimele stiri