Comisii de specialitate

Primăria Vitomiresti

I.Comisia pentru agricultură,activități economico-financiare , amenajarea teritoriului și urbanism:

1.Floroiu Mariana-președinte

2.Radu Ion-Lucian-secretar

3.Stănciucu Gheorghe-Adrian-membru

4.Boștină Gheorghe-Denis-membru

5.Anton Adriana-Luiza-membru

 

II.Comisia pentru activități social-culturale , culte,învățământ, sănătate, familie,tineret și sport:

1. Boștină Doru-Constantin-președinte

2. Pană Petre-secretar

3. Popescu Adam-membru

 

III.Comisia  pentru muncă și protecție socială, protecție mediu și turism , protecșie juridică și de disciplină:

1. Ene Gheorghe-presedinte

2. Bălășoiu Constantin-secretar

 

3. Mateică Constantin-membru.

Stiri MDRAP

Ultimele stiri