Comisii de specialitate

Primăria Vitomiresti

I. Comisia pentru agricultura, activități economico - financiare, amenajarea teritoriului și urbanism:
1. FLOROIU MARIANA - președinte
2. RADU ION - LUCIAN - secretar
3. STĂNCIUCU GHEORGHE - ADRIAN - membru
4. BOȘTINĂ GHEORGHE – DENIS - membru
5. ANTON ADRIANA - LUIZA – membru

II. Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie, tineret și sport:
1. BOȘTINĂ DORU CONSTANTIN - președinte
2. ȘTEFAN MIHAIL - secretar
3. POPESCU ADAM – membru

III. Comisia pentru muncă și protecție socială, protecție mediu și turism, protecție juridică și de disciplină:
1. ENE GHEORGHE - președinte
2. BĂLĂȘOIU CONSTANTIN - secretar
3. CONSTANTIN DANIEL - membru

 

Stiri MDRAP

Ultimele stiri