Proiecte de hotarare 2020

Primaria Vitomiresti

Descarca proiect de hotarare privind alegere presedinte de sedinta pe 3 luni incepand cu luna ianuarie 2020.pdf (116 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea planului de paza pentru anul 2020.pdf (129 KB)
Descarca raport privind alegere presedinte de sedinta pe 3 luni incepand cu luna ianuarie 2020.pdf (112 KB)
Descarca referat privind alegere presedinte de sedinta pe 3 luni incepand cu luna ianuarie 2020.pdf (112 KB)
Descarca referat privind aprobarea planului de paza pentru anul 2020.pdf (96 KB)
Descarca proiect de hotarare privind acoperirea deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare pentru bugetul anului 2019-sursa A.pdf (108 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare organigrama si stat de functii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate.pdf (254 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2019.pdf (121 KB)
Descarca raport privind aprobare organigrama si stat de functii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate.pdf (141 KB)
Descarca referat privind acoperirea deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare pentru bugetul anului 2019-sursa A.pdf (100 KB)
Descarca referat privind aprobare organigrama si stat de functii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate.pdf (106 KB)
Descarca referat privind rectificarea bugetului local pe anul 2019.pdf (111 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020.pdf (120 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea strategiei tarifare pentru servicii de apa si apa uzata.pdf (131 KB)
Descarca proiect de hotarare privind incetare contract de concesiune nr 2761 din 26.06.2007.pdf (129 KB)
Descarca proiect de hotarare privind stabiliere plafon aferent obligatiilor de plata restante ale contribuabililor.pdf (124 KB)
Descarca raport privind aprobarea strategiei tarifare pentru servicii de apa si apa uzata.pdf (117 KB)
Descarca referat privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020.pdf (100 KB)
Descarca referat privind aprobarea strategiei tarifare pentru servicii de apa si apa uzata.pdf (111 KB)
Descarca referat privind incetare contract de concesiune nr 2761 din 26.06.2007.pdf (105 KB)
Descarca referat privind stabiliere plafon aferent obligatiilor de plata restante ale contribuabililor.pdf (103 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificare buget pe anul 2020.pdf (129 KB)
Descarca proiect de hotarare privind repartizare locuinta sociala Dobritoiu Gheorghe Adrian.pdf (134 KB)
Descarca proiect de hotarare privind revocare hcl nr 9 privind incetare contract de concesiune.pdf (128 KB)
Descarca raport privind rectificare buget pe anul 2020.pdf (518 KB)
Descarca raport proiect de hotarare privind revocare hcl nr 9 privind incetare contract de concesiune.pdf (132 KB)
Descarca referat privind rectificare buget pe anul 2020.pdf (114 KB)
Descarca referat privind repartizare locuinta sociala Dobritoiu Gheorghe Adrian.pdf (108 KB)
Descarca referat privind retragere proiect privind infiintare compartiment urbanism si amenajare a teritoriului.pdf (114 KB)
Descarca referat proiect de hotarare privind revocare hcl nr 9 privind incetare contract de concesiune.pdf (132 KB)
Descarca proiect de hotarare privind alegere presedinte de sedinta pe 3 luni incepand cu luna aprilie 2020.pdf (116 KB)
Descarca proiect de hotarare privind executia bugetara la data de 31 martie 2020.pdf (113 KB)
Descarca raport privind alegere presedinte de sedinta pe 3 luni incepand cu luna aprilie 2020.pdf (107 KB)
Descarca raport privind executia bugetara la data de 31 martie 2020.pdf (121 KB)
Descarca referat privind alegere presedinte de sedinta pe 3 luni incepand cu luna aprilie 2020.pdf (108 KB)
Descarca referat privind executia bugetara la data de 31 martie 2020.pdf (101 KB)
Descarca Adresa INS privind indexarea impozitelor și taxe locale pentru anul 2021.pdf (442 KB)
Descarca anexa la programul anual al achizitiilor publice (PAAP).pdf (85 KB)
Descarca proiect de hotarare privind alegere președinte de ședință pe o perioada de 3 luni incepand cu luna aprilie 2020.pdf (116 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea programului anual de achizitii publice pe anul 2020.pdf (124 KB)
Descarca proiect de hotarare privind execuția bugetara la 31 martie 2020.pdf (113 KB)
Descarca proiect de hotarare privind indexarea impozitelor și taxe locale pentru anul 2021.pdf (126 KB)
Descarca raport privind alegere președinte de ședință pe o perioada de 3 luni incepand cu luna aprilie 2020.pdf (107 KB)
Descarca raport privind aprobarea programului anual de achizitii publice pe anul 2020.pdf (100 KB)
Descarca referat aprobare privind execuția bugetara la 31 MARTIE 2020.pdf (60 KB)
Descarca referat de aprobare privind alegere președinte de ședință pe o perioada de 3 luni incepand cu luna aprilie 2020.pdf (108 KB)
Descarca referat de aprobare privind aprobarea programului anual de achizitii publice pe anul 2020.pdf (118 KB)
Descarca referat de aprobare privind indexarea impozitelor și taxe locale pentru anul 2021.pdf (134 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului propriu cuprinzand masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiec. de hot. care se supun adoptarii CL.pdf (128 KB)
Descarca anexa proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului propriu cuprinzand masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiec. de hot. care se supun adoptarii CL.pdf (187 KB)
Descarca raport compartiment de resort privind aprobarea regulamentului propriu cuprinzand masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiec. de hot. care se supun adoptarii CL.pdf (108 KB)
Descarca referat de aprobare privind aprobarea regulamentului propriu cuprinzand masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiec. de hot. care se supun adoptarii CL.pdf (100 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificare buget local mai 2020.pdf (123 KB)
Descarca referat privind rectificare buget local mai 2020.pdf (110 KB)
Descarca proiect de hotarare privind atribuire nr administrativ pt imobilul detinut de Trusca Adrian Ion.pdf (125 KB)
Descarca proiect de hotarare privind atribuire nr administrativ pt imobilul detinut de Trusca Gheorghe Dan.pdf (125 KB)
Descarca raport compartiment privind atribuire nr administrativ pt imobilul detinut de Trusca Adrian Ion.pdf (124 KB)
Descarca raport compartiment privind atribuire nr administrativ pt imobilul detinut de Trusca Gheorghe Dan.pdf (124 KB)
Descarca referat de aprobare privind atribuire nr administrativ pt imobilul detinut de Trusca Adrian Ion.pdf (135 KB)
Descarca referat de aprobare privind atribuire nr administrativ pt imobilul detinut de Trusca Gheorghe Dan.pdf (135 KB)
Descarca proiect de hotarare privind alegere presedinte de sedinta iulie 2020.pdf (116 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare contract delegare gestiune deseuri.pdf (145 KB)
Descarca anexa proiect de hotarare privind aprobare contract delegare gestiune deseuri.pdf (3 MB)
Descarca proiect de hotarare privind executia bugetara la 30 iunie 2020.pdf (106 KB)
Descarca proiect de hotarare privind premiere elev din cadrul Lic. Tehnologic care a obtinut media 10 la evaluarea nationala din sesiunea 2020.pdf (119 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificare buget iulie 2020.pdf (121 KB)
Descarca raport compartiment privind premiere elev din cadrul Lic. Tehnologic care a obtinut media 10 la evaluarea nationala din sesiunea 2020.pdf (110 KB)
Descarca raport privind alegere presedinte de sedinta iulie 2020.pdf (100 KB)
Descarca raport privind rectificare buget iulie 2020.pdf (1 MB)
Descarca referat aprobare executie buget 30 iunie 2020.pdf (111 KB)
Descarca referat compartiment privind dare în folosintă teren și automobil.pdf (146 KB)
Descarca referat de aprobare privind premiere elev din cadrul Lic. Tehnologic care a obtinut media 10 la evaluarea nationala din sesiunea 2020.pdf (110 KB)
Descarca referat privind alegere presedinte de sedinta iulie 2020.pdf (107 KB)
Descarca referat privind aprobare contract delegare gestiune deseuri.pdf (133 KB)
Descarca referat privind aprobare dare în folosintă teren și automobil.pdf (149 KB)
Descarca referat privind rectificare buget iulie 2020.pdf (109 KB)
Descarca proiect de hotarare privind modificarea hcl nr 29 din 2020 - aprobarea valorii totale a proiectului - Lucrari de reabilitare si modernizare atelier scolar arta si meserii comuna Vitomiresti, judetul Olt.pdf (131 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificare buget local pe septembrie 2020.pdf (119 KB)
Descarca referat aprobare privind modificarea hcl nr 29 din 2020 - aprobarea valorii totale a proiectului - Lucrari de reabilitare si modernizare atelier scolar arta si meserii comuna Vitomiresti, judetul Olt.pdf (123 KB)
Descarca referat de aprobare privind rectificare buget local pe septembrie 2020.pdf (113 KB)
Descarca proiect de hotarare privind prelungire contract de inchiriere nr 5763 din 02.10.2017 pt locuinta doamnei Vitan Daniela.pdf (112 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificare buget local pe septembrie 2020 .pdf (123 KB)
Descarca proiect de hotarare privind repartizare locuinta sociala doamnei Badea Silvia Elena.pdf (134 KB)
Descarca raport compartiment privind convocare CL in sedinta ordinara in data de 24 septembrie 2020 .pdf (148 KB)
Descarca raport compartiment privind prelungire contract de inchiriere nr 5763 din 02.10.2017 pt locuinta doamnei Vitan Daniela.pdf (119 KB)
Descarca raport compartiment privind repartizare locuinta sociala doamnei Badea Silvia Elena.pdf (134 KB)
Descarca referat privind prelungire contract de inchiriere nr 5763 din 02.10.2017 pt locuinta doamnei Vitan Daniela.pdf (117 KB)
Descarca referat privind rectificare buget local pe septembrie 2020 .pdf (118 KB)
Descarca referat privind repartizare locuinta sociala doamnei Badea Silvia Elena.pdf (107 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare organigrama si stat de functii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului.pdf (128 KB)


Descarca anexa proiect de hotarare privind aprobarea obiectivului de investitie - Modernizare drumuri de interes local in comuna Vitomiresti, judetul Olt.pdf (106 KB)
Descarca anexa proiect de hotarare privind executia bugetului local si a bugetului de venituri proprii la data de 17 decembrie 2020.pdf (86 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea obiectivului de investitie - Modernizare drumuri de interes local in comuna Vitomiresti, judetul Olt.pdf (136 KB)
Descarca proiect de hotarare privind executia bugetului local si a bugetului de venituri proprii la data de 17 decembrie 2020.pdf (105 KB)
Descarca proiect de hotarare privind inregistrarea primariei comunei Vitomiresti in Sistemul National Electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar.pdf (122 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Vitomiresti pe anul 2020.pdf (121 KB)
Descarca proiect de hotarare privind repartizare locuinta sociala doamnei Neacsu Maria.pdf (137 KB)
Descarca raport compartiment privind aprobarea obiectivului de investitie - Modernizare drumuri de interes local in comuna Vitomiresti, judetul Olt.pdf (146 KB)
Descarca raport compartiment privind inregistrarea primariei comunei Vitomiresti in Sistemul National Electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar.pdf (128 KB)
Descarca raport compartiment privind rectificarea bugetului local al comunei Vitomiresti pe anul 2020.pdf (1 MB)
Descarca raport compartiment privind repartizare locuinta sociala doamnei Neacsu Maria.pdf (114 KB)
Descarca raport contabilitate privind executia bugetului local si a bugetului de venituri proprii la data de 17 decembrie 2020.pdf (101 KB)
Descarca referat aprobare privind aprobarea obiectivului de investitie - Modernizare drumuri de interes local in comuna Vitomiresti, judetul Olt.pdf (144 KB)
Descarca referat aprobare privind executia bugetului local si a bugetului de venituri proprii la data de 17 decembrie 2020.pdf (111 KB)
Descarca referat aprobare privind inregistrarea primariei comunei Vitomiresti in Sistemul National Electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar.pdf (106 KB)
Descarca referat de aprobare privind rectificarea bugetului local al comunei Vitomiresti pe anul 2020.pdf (109 KB)
Descarca referat privind repartizare locuinta sociala doamnei Neacsu Maria.pdf (108 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare plan de actiuni sau lucrari de interes local pt persoanele apte de munca conf. lg.416 pentru anul 2021.pdf (126 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare taxe speciale pentru serviciile aferente platformei de depozitare a gunoiului de grajd.pdf (139 KB)
Descarca raport contabilitate privind executia bugetului local si a bugetului de venituri proprii la data de 17.12.2020.pdf (101 KB)
Descarca raport privind aprobare plan de actiuni sau lucrari de interes local pt persoanele apte de munca conf. lg.416 pentru anul 2021.pdf (118 KB)
Descarca raport privind aprobare taxe speciale pentru serviciile aferente platformei de depozitare a gunoiului de grajd.pdf (126 KB)
Descarca referat privind aprobare plan de actiuni sau lucrari de interes local pt persoanele apte de munca conf. lg.416 pentru anul 2021.pdf (119 KB)
Descarca referat privind aprobare taxe speciale pentru serviciile aferente platformei de depozitare a gunoiului de grajd.pdf (126 KB)
Descarca referat privind executia bugetului local si a bugetului de venituri proprii la data de 17.12.2020.pdf (111 KB)

Stiri MDRAP

Ultimele stiri