Va aflati aici:

Registrul pentru evidenta hotararilor 2020

Registrul pentru evidenta hotararilor 2020

 

Nr.

inregistrare

 

Data

 

CONTINUTUL  PE  SCURT AL HOTARARII

 

Observatii

 

1

 

29.01.2020

Alegere  presedinte de sedinta din membrii Consiliului Local Vitomiresti, pentru o perioada de 3 luni

 

2

29.01.2020

Rectificare buget local de venituri si cheltuieli pe anul 2019

 

3

29.01.2020

Aprobare organigrama si stat de functii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului si al Consiliului Local Vitomiresti, jud. Olt

 

4

29.01.2020

Aprobarea Planului de paza al comunei Vitomiresti pentru anul 2020

 

5

29.01.2020

Acoperirea deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare pentru bugetul anului 2019-sursa A, din excedentul anilor anteriori

 

6

19.02.2020

Aprobarea strategiei de tarifare  pentru servicii de apa si apa uzata furnizata de operatorul de apa S.C. Compania de Apa Olt S.A. pentru perioada  2020-2024

 

7

19.02.2020

Stabilire plafon aferent obligatiilor de plata restante ale contribuabililor bugetului local in vederea publicarii listei debitorilor care inregistreaza obligatii restante la sediul si pe pagina de internet