Va aflati aici:

Inregistrarea casatoriei

Inregistrarea casatoriei

 Vârsta legala pentru casatorie - Vârsta minima pentru casatorie este de 18 ani. Pentru motive temeinice, minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate casatori în temeiul unui aviz medical, cu încuviintarea parintilor sai ori, dupa caz, a tutorelui si cu autorizarea Instantei de tutela în a carei circumscriptie minorul îsi are domiciliul. În cazul în care unul dintre parinti refuza sa încuvinteze casatoria, instanta de tutela hotaraste si asupra acestei divergente, având în vedere interesul superior al copilului.

Încheierea casatoriei
Casatoria se poate încheia la expirarea termenului de 10 zile de la data înregistrarii declaratiei de casatorie. 
Exceptie: Pentru motive temeinice se poate încheia casatoria înainte de 10 zile, cu încuviintarea Primarului localitatii unde se încheie casatoria.

Situatii

1. Casatoria între doi cetateni români
Acte necesare pentru cetateanul român:
- actul de identitate în original si fotocopie (xerocopie);
- certificatul de nastere în original si fotocopie (xerocopie);
- certificatul medical prenuptial - valabil 14 zile de la data eliberarii;
- fotocopii dupa actele de identitate a doi martori, (persoane cu vârsta peste 18 ani, care sa fie prezente la data încheierii casatoriei);

Daca este cazul:
- aviz medical în cazul minorului cu vârsta de minimum 16 ani;
- certificatul de deces al sotului în original si fotocopie (xerocopie);
- sentinta de divort în original si în fotocopie (xerocopie), cu mentiunea ca aceasta a ramas definitiva, supralegalizata sau dupa caz apostilata conform Conventiei de la Haga din 5 octombrie 1961;
- proces-verbal încheiat de catre ofiterul starii civile si un interpret, în cazul în care unul dintre viitorii soti este surdo-mut sau care nu cunosc limba româna, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 28 din H.G. 64/2011;
- încuviintarea primarului pentru încheierea casatoriei înainte de împlinirea termenului de 10 zile de la data înregistrarii declaratiei de casatorie (în situatii justificate);
- aprobarea presedintelui Consiliului Judetean Olt, în cazul existentei unor impedimente rezultate din conditiile de rudenie fireasca sau adoptie;
- autorizarea Instantei de tutela în raza în care îsi are domiciliul minorul cu vârsta de minimum 16 ani;
- încuviintarea scrisa a parintilor în cazul minorilor cu vârsta de minimum 16 ani;
- aprobarea primarului pentru încheierea casatoriei în afara sediului primariei, în cazul persoanelor netransportabile sau a celor aflate în detentie;
- prin exceptie, casatoria se poate celebra, cu aprobarea primarului, de catre un ofiter de stare civila de la alta primarie decât cea în a carei raza teritoriala domiciliaza sau îsi au resedinta viitorii soti, cu obligativitatea înstiintarii primariei de domiciliu sau de resedinta a viitorilor soti.

2. Casatoria unui cetatean român cu un cetatean strain
Acte necesare pentru cetateanul strain:
- pasaportul sau alt document de calatorie valabil;
- certificatul de nastere în original supralegalizat sau apostilat conform Conventiei de la Haga din 5 octombrie 1961 + fotocopie (xerocopie) si traducerea în limba româna - legalizata la un notariat public român;
- certificat medical prenuptial eliberat de un medic de la un centru de planificare familiala;
- declaratii notariale ale viitorilor soti din care sa rezulte ca îndeplinesc conditiile necesare încheierii casatoriei în România;
- certificat de capacitate matrimoniala eliberat de Primaria unde s-a înregistrat nasterea - supralegalizat sau, dupa caz, apostilat în conformitate cu Conventia de la Haga din 5 octombrie 1961;
- dovada eliberata de Misiunea diplomatica sau Oficiul consular al tarii al carei cetatean este, cu sediul în România, din care sa rezulte ca încheind casatoria în România, se respecta conditiile de forma si de fond prevazute în legea sa nationala - tradusa în limba româna si legalizata;
- sentinta de divort, ramasa definitiva, supralegalizata sau dupa caz apostilata conform Conventiei de la Haga din 5 octombrie 1961 + fotocopie (xerocopie), tradusa în limba româna si legalizata la un notariat din România;
- procesul-verbal încheiat împreuna cu un interpret autorizat, în cazul în care cetateanul strain nu cunoaste limba româna

 

Eliberarea certificatelor la cerere
În situatia în care au fost pierdute, sustrase sau deteriorate, certificatele de casatorie se pot elibera la cerere. 
Certificatul de casatorie se elibereaza unuia dintre soti sau la cerere si celuilalt sot.
Depunerea cererii de eliberare a certificatului de stare civila se poate face personal de catre una dintre persoanele mentionate mai sus sau de catre o alta persoana ce are procura speciala în acest sens. Din procura speciala trebuie sa rezulte ca solicitantul este împuternicit de persoana îndreptatita, sa-l reprezinte la serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor sau, dupa caz la primaria localitatii unde se afla actul de casatorie pentru depunerea cererii si ridicarea certificatului de stare civila.

 

Procura speciala poate fi autentificata de oricare dintre urmatoarele autoritati:
- Notar public din România;
- Misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din tara în care se afla parintii;
- Notar public strain, procura urmând a fi supralegalizata sau, dupa caz, apostilata, conform Conventiei de la Haga din 5 octombrie 1961.

- Nu este necesara apostilarea sau supralegalizarea daca România are încheiate tratate sau conventii bilaterale de asistenta juridica în materie civila care prevad scutirea de supralegalizare sau apostilare.

 

PROIECTE REALIZATE IN COMUNA VITOMIRESTI:

 

1. Construire locuinte sociale P+2E in Comuna Vitomiresti, Judetul Olt

2. Sistem de supraveghere video, extinderea sistemului wi-fi in spatiile publice si platforma de servicii digitale pentru Comuna Vitomiresti, Judetul Olt

3. Amplasare statii de reincarcare pentru vehicule electrice in Comuna Vitomiresti, Judetul Olt

 

 

Inscrierea în audientă se face prin solicitare depusă prin personal la registratura, prin posta pe adresa primăriei comunei Vitomirești, județul Olt - str. Libertătii nr. 146 sau posta electronica pe adresa de e-mail: primaria@primariavitomiresti.ro

 

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL:
LUNI: 8.00 - 16.00
MARȚI: 8.00 - 16.00
MIERCURI: 8.00 - 16.00
JOI: 8.00 - 18.00
VINERI: 8.00 - 16.00

PROGRAM DE AUDIENȚE:
MARȚI: 9.00 - 12.00 - PRIMAR
MIERCURI: 9.00 - 12.00 - SECRETAR
JOI: 9.00 - 12.00 - VICEPRIMAR
VINERI: 9.00 - 12.00 - responsabil ISU